HCIP-R&S-IEEP

HCIP je novým názvem dřívější certifikace HCNP.

Plný název školení

HCIP-R&S-IEEP Training (Huawei Certified ICT Professional- Implementing Enterprise Network Engineering Project).

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro uchazeče, kteří se chtějí stát síťovými profesionály a získat certifikaci HCIP-R&S.

Jedná se o jeden ze 3 oddílů zkoušek, které jsou nutné pro složení HCIP, nebo je možnost tzv. Fast-Tracku – v případě složení zkoušky u jiného výrobce může uchazeč projít tímto přezkoušením a získat tak HCIP.

1. oddíl: HCIP-R&S-IERS
2. oddílHCIP-R&S-IENP

Požadavky:

  • Certifikace HCIA nebo znalosti podobné úrovně.

3. oddíl zkoušky HCIP-R&S

Pro síťové profesionály


Hlavní náplň školení

Školení HCIP-R&S-IEEP zahrnuje model životního cyklu služby PDIOI (Network Planning, Network Design, Network Implementation, Network Maintenance, Network Troubleshooting, Network Optimization) a zabývá se také migrací sítě.

Výstup školení

Při dokončení školení jsou účastníci schopni:

  • popsat model PDIOI životního cyklu služby
  • popsat migraci sítě

 

Praktické informace

Počet účastníků

  • 4-10 účastníků

Délka školení

  • 5 pracovních dní

 

Termíny dosud nebyly vypsány


Přihlásit se na školení
Pracovali jsme už pro

Kde se
školí?

Altepro školicí centrum

Na Maninách 1092/20
170 00, Praha 7

Telefon: