HCIA-WLAN

HCIA je novým názvem dřívější certifikace HCNA.

Plný název školení

Huawei WLAN ICT Associate Implementing Enterprise Basic WLAN Training.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro uchazeče, kteří se chtějí stát Huawei WLAN ICT Associate a získat certifikaci HCIA-WLAN.

Požadavky:

 • Obecná znalost operačního systému PC.
 • Obecné porozumění počítačovým technologiím.

 

Základní školení
pro WLAN profesionály


Hlavní náplň školení

Držitel certifikace HCIA-WLAN prokazuje základní znalosti z oblasti malých a středně velkých bezdrátových sítí včetně obecných technologií sítí WLAN, schopnost podílet se na návrhu malých a středně velkých sítí WLAN a na implementaci návrhů s využitím WLAN kontrolérů a přístupových bodů Huawei.

Výstup školení

Při dokončení školení jsou účastníci schopni:

  • popsat proces vývoje technologií WLAN
  • uvést typické scénáře aplikace technologie WLAN
  • popsat funkce a role organizací pro standardy WLAN
  • popsat základní související znalosti z oblasti RF
  • uvést pracovní principy a specifické vlastnosti RF
  • popsat pracovní frekvenční pásma WLAN a základní rozvržení kanálů
  • popsat pravidla pro pracovní frekvenční pásma a kanály v jednotlivých zemích
  • uvést další technologie související s WLAN
  • podat informace o nejnovějších produktech Huawei
  • uvést scénáře aplikace Huawei produktů
  • popsat režim napájení Huawei produktů
  • konfigurovat základní příkazy Huawei VRP
  • konfigurovat základní parametry AC
  • provádět upgrade softwaru AC a AP
  • popsat základní pojmy 802.11
  • popsat základní strukturu topologie WLAN
  • popsat síťový režim Huawei WDS
  • popsat režim sítě mesh
  • popsat základní pojmy 802.11
  • uvést výhody 802.11n
  • popsat základní vlastnosti fyzické vrstvy 802.11
  • popsat technologii rozprostřeného spektra 802.11
  • popsat technologii DSSS
  • popsat technologii OFDM
  • rozlišit technologie Fat AP a Fit AP
  • popsat tunelový protokol CAPWAP
  • popsat obecný režim sítě WLAN
  • rozlišit režimy směrování WLAN
  • rozlišit různé aplikace služeb VLAN na síti WLAN
  • popsat průběh výběru konfigurace přepínače Huawei AC6605 pro obchodní příležitost
  • popsat základní vlastnosti produktů Huawei
  • uvést klíčové vlastnosti produktů Huawei
  • popsat základní koncept roamingu
  • uvést základní principy roamingu
  • uvést scénáře aplikace roamingu
  • popsat bezpečností hrozby WLAN
  • popsat související pojmy systémů WIDS a WIPS
  • popsat koncept AAA
  • popsat techniky šifrování WLAN
  • konfigurovat bezpečnostní profil Huawei WLAN
  • popsat formáty rámců 802.11
  • rozlišit tři typy a funkce rámců 802.11
  • popsat mechanizmus řízení přístupu k médiu 802.11
  • analyzovat proces přístupu k médiu WLAN
  • popsat definici a funkci antény
  • popsat hlavní ukazatele výkonnosti antény
  • popsat běžná pasivní zařízení
  • popsat základní proces plánování sítě WLAN
  • popsat základní faktory rušení na síti WLAN
  • popsat základní způsoby balancování zátěže WLAN
  • popsat proces plánování sítě WLAN
  • poukázat na typické scénáře ve způsobech plánování sítě WLAN
  • popsat fuknce plánovacího nástroje Huawei WLAN
  • použít nástroj Huawei WLAN pro plánování základní sítě WLAN
  • popsat některé funkce eSight
  • konfigurovat služby WLAN
  • konfigurovat základní informace AC
  • konfigurovat online AP
  • konfigurovat profil AP
  • konfigurovat profil rádia
  • konfigurovat nastavení služeb
  • konfigurovat region AP
  • konfigurovat binding profil AP
  • provádět úlohy denní údržby služeb WLAN
  • popsat běžně užívané řešení problémů WLAN
  • popsat běžné diagnostické příkazy a nástroje WLAN
  • popsat příčiny některých běžných chyb na síti WLAN
  • použít nástroje řešení problémů a napravit běžné chyby
  • rozumět obecnému procesu nápravy chyb online AP
  • rozumět možným příčinám chyb asociace STA

Praktické informace

Počet účastníků

 • 4-10 účastníků

Délka školení

 • 5 pracovních dní

Termíny dosud nebyly vypsány


Přihlásit se na školení
Pracovali jsme už pro

Kde se
školí?

Altepro školicí centrum

Na Maninách 1092/20
170 00, Praha 7

Telefon: