Data Protection

Školicí program zahrnuje řešení VTL, Simpana backup (CommVault), Huawei Disaster Recovery (Active-Passive Mode), Huawei Disaster Recovery (Active-Active Mode).

Školení VTL (zavedení a správa systému Huawei VTL): funkcionality, hardware a software, networking, konfigurace, údržba, pokročilé technologie, řešení problémů.

Školení Huawei Backup (CommVault): technologie zálohování, architektura, plánování, návrh, řešení problémů.

Školení Huawei Disaster Recovery (Active-Passive Mode): technologie obnovy po havárii, architektura, plánování, návrh, řešení problémů.

Školení Huawei Disaster Recovery (Active-Active Mode): technologie obnovy po havárii, architektura, plánování, návrh, řešení problémů.

Doporučený výběr projektů

správce sítě / manažer / designer sítě mají doporučeno studium programů v následujícím pořadí: základy technologie, provoz a údržba sítě, plánování a návrh.

1.1. Huawei VTL System Deployment and Management Training (VTL Solution)

1.2. Huawei Storage Backup Solution Training (CommVault)

1.3. Huawei Storage Active-Passive Disaster Recovery Solution Training(HyperRelication)

Profesionální lektoři


Přihlásit se na školení


Pracovali jsme už pro

Kde se
školí?

Altepro školicí centrum

Na Maninách 1092/20
170 00, Praha 7

Telefon: