Server Products

Školicí program zahrnuje produktová školení RH, X6800, KunLun, FusionCube.

Hlavní náplň školení

  • infrastruktura datového centra
  • cloud computing infrastruktura
  • IT infrastruktura

Doporučený výběr projektů

správce sítě / manažer / designer sítě mají doporučeno studium programů v následujícím pořadí: základy technologie, provoz a údržba sítě, plánování a návrh.

1.1. Server technology trends and Huawei Solutions Training

1.2. FusionServer RH V5 Series Rack Server Deployment and Management Training

1.3. E9000 Server Administrator Training

1.4. E9000 Server Ethernet Technology Training

1.5. E9000 Server FC SAN Network Technology Training

1.6. Huawei Server SAP HANA Solution Introduction Training

1.7. HPC High Performance Computing Solution Introduction Training

1.8. Atlas (G5500) Server Administrator Training

1.9. Huawei Server Troubleshooting Training

1.10. FusionServer X6800 Data Center Server Administrator Training

Profesionální lektoři


Přihlásit se na školení


Pracovali jsme už pro

Kde se
školí?

Altepro školicí centrum

Na Maninách 1092/20
170 00, Praha 7

Telefon: